Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w dniach 5-7 września 2022 roku, 6-8 września 2022 roku oraz 7-9 września 2022 roku zorganizowało szkolenie pt. „Konsolidacja gospodarstw rolnych w kontekście wzrostu ich dochodowości”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2022-2023.

W szkoleniu wraz z wyjazdem studyjnym, udział wzięło 75 przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów i nauczycieli z terenu województwa lubelskiego, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pszczelej Woli, Zespołu Szkół w Żółkiewce oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie. Trzydniowe bezpłatne szkolenie odbyło się w Pensjonacie u Hani i Jędrka w Zakopanem.

TOP LOGOTYPY

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Pierwszego dnia szkolenia, uczestnicy mogli zapoznać się między innymi z prawnymi i organizacyjnymi aspektami wspólnych działań rolników, takimi jak: Grupy Producentów Rolnych, spółdzielnie czy Działanie Współpraca. Drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny, prezentujący w praktyce działania wspólne rolników. Uczestnicy odwiedzili m.in. Stowarzyszenie Rzemieślników, Twórców i Producentów Ziemi Obidzkiej, Koło Pszczelarzy w Obidzy oraz Związek Hodowców Owiec Koło w Obidzy. Przykłady te przyczyniły się do poszerzenia wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu wspólnych działań rolników dążących do rozwoju przedsiębiorczości czy promowania obszarów wiejskich do życia zawodowego i prywatnego. Trzeciego dnia uczestnicy ponownie mieli okazję zapoznać się z innymi przykładami wspólnych działań rolników, m.in. RHD, kooperatywy spożywcze, sprzedaż bezpośrednia.

W ramach projektu została również wydana broszura opisująca dobra praktyki w zakresie wspólnychdziałań rolników, z którą można się zapoznać TUTAJ.

Partnerami projektu są: Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż nasion,  Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej oraz Stowarzyszenie.

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

ksow