Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w dniach 19-21 września, 20-22 września, 21-23 września oraz 26-28 września  2022 roku zorganizowało szkolenie pt. „Zrzeszanie się rolników szansą na dywersyfikację dochodów w gospodarstwie rolnym”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2022-2023.

 top ue lodzkie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W szkoleniu wraz z wyjazdem studyjnym, udział wzięło 100 przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów i nauczycieli z terenu województwa łódzkiego , Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie, ZS CKU w Bujnych oraz ZS CKR w Lututowie. Trzydniowe bezpłatne szkolenie odbyło się w Pensjonacie u Hani i Jędrka w Zakopanem.

Pierwszego dnia szkolenia, uczestnicy mogli zapoznać się między innymi z prawnymi i organizacyjnymi aspektami wspólnych działań rolników, takimi jak: Grupy Producentów Rolnych, spółdzielnie czy Działanie Współpraca. Drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny, prezentujący w praktyce działania wspólne rolników. Uczestnicy odwiedzili m.in. Stowarzyszenie Rzemieślników, Twórców i Producentów Ziemi Obidzkiej, Koło Pszczelarzy w Obidzy oraz Związek Hodowców Owiec Koło w Obidzy. Przykłady te przyczyniły się do poszerzenia wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu wspólnych działań rolników dążących do rozwoju przedsiębiorczości czy promowania obszarów wiejskich do życia zawodowego i prywatnego. Trzeciego dnia uczestnicy ponownie mieli okazję zapoznać się z innymi przykładami wspólnych działań rolników, m.in. RHD, kooperatywy spożywcze, sprzedaż bezpośrednia. W ramach projektu została również wydana broszura opisująca dobra praktyki w zakresie wspólnych działań rolników, z którą można się zapoznać poniżej.

Partnerami projektu są: Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż nasion,  Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej oraz Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty.

Publikacja: pobierz tutaj

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

ksow