Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w roku 2023 organizuje wypoczynek zimowy w formie zimowiska. W organizowanym przez CETiW wypoczynku zimowym będą brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie.

Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w ramach promocji zdrowia i praktyki zdrowotnej w formie zimowiska został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 900,00 zł na każdego uczestnika.

Zimowisko, jak każdego roku, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Wypoczynek odbywa się w miejscach, które podczas zimowiska cieszy się największym zainteresowaniem – w  u podnóża gór, w terenach atrakcyjnie turystycznych.

Organizując wypoczynek dla najmłodszych mamy na celu przede wszystkim zapewnienie dzieciom zasłużonego, bezpiecznego odpoczynku, jednak przy uwzględnieniu celów pośrednich,  które podejmujemy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz profilaktyki antyalkoholowej (m.in. promowanie pozytywnych wzorców zachowań, propagowanie higienicznego, zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania, kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku, podnoszenie kultury osobistej dzieci, a także podnoszenie bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym).

 "Wypoczynek zimowy w formie  zimowiska w 2023 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 900,00 zł na każdego uczestnika."