Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w 2023 roku organizuje wypoczynek letni w formie kolonii i półkolonii. W organizowanym przez Nasze Stowarzyszenie wypoczynku letnim będą brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie.

Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i praktyki zdrowotnej w formie kolonii został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1000,00 zł na każdego uczestnika, zaś w przypadku półkolonii w kwocie 450 zł na uczestnika.

Półkolonie i kolonie, jak każdego roku, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Wypoczynek odbywa się w miejscach, które podczas kolonii cieszą się największym zainteresowaniem – w miejscowościach nadmorskich – Darłówko i Jarosławiec. To tam, w odpowiednio przygotowanych na przyjęcie dzieci ośrodkach wypoczynkowych, przebywają nasi podopieczni. Miejsca te, ze względu na wyjątkowy mikroklimat, sprzyjają spędzaniu czasu na powietrzu i organizowaniu licznych atrakcji. W przypadku półkolonii to gminy na terenie województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Oprócz najważniejszego – bliskości wybrzeża - ośrodki, w których realizujemy nasze wyjazdy posiadają rozbudowaną bazę rekreacyjną (m.in. świetlice, sale gier i zabaw, boiska, place zabaw), z której mogą korzystać dzieci. Organizując wypoczynek dla najmłodszych mamy na celu przede wszystkim zapewnienie dzieciom zasłużonego, bezpiecznego odpoczynku, jednak przy uwzględnieniu celów pośrednich,  które podejmujemy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz profilaktyki antyalkoholowej (m.in. promowanie pozytywnych wzorców zachowań, propagowanie higienicznego, zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania, kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku, podnoszenie kultury osobistej dzieci, a także podnoszenie bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym).

Mamy nadzieje, ze tegoroczny wypoczynek spełni oczekiwania najmłodszych i będą oni miło wspominać odbyte kolonie i półkolonie.

„Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii w 2023 r. został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 450,00 zł na każdego uczestnika."

„Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie kolonii w 2023 r. został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1000,00 zł na każdego uczestnika."